Tổng hợp danh ngôn, lời hay ý đẹp và những câu nói hay về giáo dục

Trong cuộc sống ai cũng có những quan điểm và lối sống khác nhau. Và có thể những câu danh ngôn hay châm ngôn được lựa chọn để trở thành kim chỉ nam và phương sống của họ. Để tôn …

Giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non diễn ra như thế nào?

Theo thống kê trong năm 2017, cả nước ta xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông (giảm hơn 7% so với năm 2016). Tuy nhiên tỉ lệ tai nạn giao thông ở trẻ em tại Việt Nam đang …

Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Trong thời đại hiện nay việc giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh việc Đại học, Cao đẳng là rất cần thiết, giúp cho sinh viên có những kiến thức về đường lối của Đảng và nhà nước trong …