Giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non diễn ra như thế nào?

Theo thống kê trong năm 2017, cả nước ta xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông (giảm hơn 7% so với năm 2016). Tuy nhiên tỉ lệ tai nạn giao thông ở trẻ em tại Việt Nam đang …

Cùng nghe các cầu thủ chia sẻ về vai trò của giáo dục trong gia đình

Trong thời đại hiện nay, khi nền kinh tế ngày một phát triển, đời sống vật chất của con người ngày càng đầy đủ tiện nghi, cùng với nhịp sống đầy hối hả giới trẻ bị cuốn hút bởi các …

Giáo dục chính trị có nên đưa vào các trung tâm đào tạo bóng đá

Chính trị là toàn bộ những hoạt động liên quan đến các mối quan hệ của các giai cấp trong xã hội, dân tộc, các tầng lớp xã hộ và cả một quốc gia. Vậy giáo dục chính chính trị …

Những đổi mới giáo dục Việt Nam trong quản lý và định hướng tổ chức

Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kinh tế tri thức ngày càng chiếm giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Tầm quan trọng của giáo dục được nâng …

Chức năng của giáo dục trong thời kỳ phát triển mạnh của đất nước.

Mỗi cá nhân con người khi sinh ra đều có những khả năng riêng của mình nhưng để nhận ra và hoàn thiện nó thì cần có một sự giáo dục tốt từ gia đình, nhà trường và cả xã …

Mục tiêu giáo dục Việt Nam trong các bậc giáo dục 5 năm tới là gì?

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, và những nỗ lực vượt qua những thách thức trong giáo dục, nước ta ngày càng có nhiều thay đổi về mục tiêu giáo dục để đáp ứng yêu cầu …

Chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay có những điểm gì đáng chú ý

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức ở hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Đảng và …

Những lần cải cách giáo dục ở Việt Nam được coi là thất bại

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, giáo dục đang được đặt nên hàng đầu. Bộ giáo dục cũng đã đưa ra vô số các đề án mang tính cải cách giáo dục nước nhà nhưng không …

Các yếu tố xác định đạo đức nghề nghiệp

Quản lý giáo dục đang còn có những lỗ hổng nào? Biện pháp khắc phục

Trong tình hình thế giới ngày càng phát triển và các quốc gia không ngừng hội nhập kinh tế thì chất lượng của giáo dục ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn. Đảng và nhà nước ta đã …

Khái niệm giáo dục được hiểu như thế nào? Chia sẻ của các cầu thủ

Giáo dục không chỉ đơn thuần là các bạn học từ các cuốn sách, là cách bạn học thuộc lòng nó. Giáo dục không chỉ là khi bạn đậu các kì thì lấy được tấm bằng và bước vào cuộc …