Những lần cải cách giáo dục ở Việt Nam được coi là thất bại

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, giáo dục đang được đặt nên hàng đầu. Bộ giáo dục cũng đã đưa ra vô số các đề án mang tính cải cách giáo dục nước nhà nhưng không …

Các yếu tố xác định đạo đức nghề nghiệp

Quản lý giáo dục đang còn có những lỗ hổng nào? Biện pháp khắc phục

Trong tình hình thế giới ngày càng phát triển và các quốc gia không ngừng hội nhập kinh tế thì chất lượng của giáo dục ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn. Đảng và nhà nước ta đã …

Khái niệm giáo dục được hiểu như thế nào? Chia sẻ của các cầu thủ

Giáo dục không chỉ đơn thuần là các bạn học từ các cuốn sách, là cách bạn học thuộc lòng nó. Giáo dục không chỉ là khi bạn đậu các kì thì lấy được tấm bằng và bước vào cuộc …

Tìm hiểu về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 đến 2020

Trong giai đoạn đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, nó quyết định …

Bản chất của giáo dục tại các trường cao đẳng đại học Việt Nam hiện nay

Bản chất của quá trình giáo dục là gì? Các định nghĩa về giáo dục

Giáo dục luôn luôn là điều quan tâm của cả xã hội. Nhưng liệu có phải ai cũng hiểu, quá trình giáo dục là gì và bản chất của quá trình giáo dục là gì không? Cũng như bao hoạt …

Nhiệm vụ giáo dục con cái trong gia đình cần được chú trọng hơn

Ngày này, việc quan tâm đến giáo dục con cái trong gia đình là điều rất quan trọng và cần thiết nhưng giáo dục như thế nào và giáo dục bằng cách nào lại là điều còn quan trọng hơn nữa, bởi …