Mục tiêu giáo dục Việt Nam trong các bậc giáo dục 5 năm tới là gì?

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, và những nỗ lực vượt qua những thách thức trong giáo dục, nước ta ngày càng có nhiều thay đổi về mục tiêu giáo dục để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Mục tiêu giáo dục Việt Nam là gì?

Mục tiêu giáo dục Việt Nam được hiểu là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về mặt đạo đức, sức khỏe, và tri thức, trung thành với Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng độc lập dân tộc. Qua đó hình thành và bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách và năng lực của một người công dân để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp giáo dục và những luật giáo dục mới nhất tại đây

muc tieu giao duc Viet Nam trong 5 năm tới
Mục tiêu giáo dục Việt Nam trong 5 năm tới

Mục tiêu giáo dục qua mỗi thời đại lại có những thay đổi và chuyển biến khác nhau do sự phát triển của xã hội và những tiến bộ của con người. Trong những năm 1940, việc dạy học lấy trang bị kiến thức làm nhiệm vụ cơ bản, các trang thiết bị dạy học đang còn thiếu thốn.

Có thể nói, mức độ và dung lượng đồng hóa kiến thức là mục tiêu của việc dạy học thời kỳ bấy giờ. Trải qua rất nhiều năm, mục tiêu giáo dục và luật giáo dục 2010 ngày càng được thay đổi và hoàn thiện hơn để có thể bắt kịp với xu thế giáo dục thời đại.

Mục tiêu giáo dục Việt Nam trong các bậc giáo dục 5 năm tới

Đảng và nhà nước ta phối hợp cùng nhân dân thực hiện mục tiêu giáo dục Việt Nam trong 5 năm tới có thể hòa nhập với sự phát triển của xã hội và thế giới.

Thực hiện từ mục tiêu giáo dục tiểu học, sau đó phát triển và hoàn thiện đến mục tiêu giáo dục THCS và chú trọng vào mục tiêu của giáo dục phổ thông, bởi vì học sinh phổ thông là độ tuổi vị thành niên, sắp bước ra ngoài xã hội, là lực lượng lao động tương lai của đất nước. Thực hiện những mục tiêu giáo dục như sau:

Mục tiêu phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân

Việc giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện nhân cách cho mỗi học sinh dựa trên tinh thần tôn trọng nhân cách và giá trị của các em học sinh, các em được tự do vui chơi và khám phá.

Dưới vai trò là giáo dục nên cung cấp cho học sinh đầy đủ những dữ liệu và thông tin để học sinh có thể phán đoán, trong quá trình giảng dạy không nên cung cấp cho học sinh những thông tin thiếu chính sác, để tránh trẻ hiểu sai lệch về vấn đề nhất là đối với trẻ mầm non.

Phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân là mục tiêu hàng đầu của giáo dục Việt Nam
Phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân là mục tiêu hàng đầu của giáo dục Việt Nam

Vì vậy, mục tiêu của giáo dục mầm non đòi hỏi các nhà giáo dục phải hình thành cho trẻ những kiến thức trung thực ngay từ ban đầu để trẻ phát triển toàn diện ở các cấp bậc tiếp theo.

Giáo dục giúp phát triển tinh thần quốc gia cho mỗi học sinh

Mục đích giáo dục phát triển tinh thần quốc gia cho mỗi học sinh được biểu hiện bằng cách học sinh nhận thức được hoàn cảnh xã hội, môi trường và lối sống phẩm chất tốt đẹp của người dân; Thông qua những môn học về lịch sử và giáo dục công dân học sinh biết được những cống hiến lớn lao của ông cha ta để gây dựng nền độc lập dân tộc. Lưu giữ và bảo tồn những giá trị, nét đẹp của truyền thống dân tộc ta.

Nhà trường cùng phụ huynh học sinh cần giáo dục giới tính cho học sinh để các em biết cách phòng tránh mỗi khi gặp những tình huống xấu.

Phát triển cho học sinh tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học

Để thực hiện được điều này, các nhà giáo phải giúp học sinh làm việc và học tập một cách độc lập bằng cách tạo cho học sinh thói quen làm việc nhóm, tự đưa ra những sáng kiến và ý kiến riêng của mình. Thông qua đó học sinh có thể phát triển được tinh thần hoạt động cộng đồng và ý thức trách nhiệm của bản thân trước một tập thể.

Cho trẻ hoạt động nhóm để nâng cao tính tự giác của bản thân
Cho trẻ hoạt động nhóm để nâng cao tính tự giác của bản thân

Xem thêm: Top 5 các loại vợt cầu lông tốt nhất mà các VĐV yêu thích.

Giáo dục nước ta có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho nước nhà. Trong cơ chế phát triển mạnh mẽ của xã hội để có thể hòa nhập vào sự phát triển của thế giới. Chính vì thế mục đích của giáo dục, cũng như mục tiêu giáo dục nước ta trong 5 năm tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước!

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *