Khái niệm giáo dục được hiểu như thế nào? Chia sẻ của các cầu thủ

Giáo dục không chỉ đơn thuần là các bạn học từ các cuốn sách, là cách bạn học thuộc lòng nó. Giáo dục không chỉ là khi bạn đậu các kì thì lấy được tấm bằng và bước vào cuộc sống. Mà giáo dục là một quá trình lâu dài từ lúc sinh ra cho tận tới khi trở về cát bụi, bạn vẫn cần đến giáo dục.

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng bishamschool lắng nghe các cầu thủ bóng đá chia sẽ về khái niệm giáo dục và tính chất của giáo dục.

Giáo dục là gì? Tìm hiểu khái niệm về giáo dục

Theo các cầu thủ hiểu thì ngay từ khi biết về các hoạt động lao động, con người bắt đầu biết nhận thức tế giới xung quanh, dần dần tích lũy được những kinh nghiệm sống quý báu cho bản thân về tri thức, kĩ năng và kĩ xảo.

Để duy trì sự phát triển và tồn tại của loài người, thì con người cần phải có nhu cầu truyền thụ và trao đổi những kinh nghiệm mà họ được tích lũy từ trước cho con cháu. Sự truyền thụ đúc kết lâu dần thành hiện tượng giáo dục.

Giáo dục là nhu cầu cần thiết để phát triển xã hội
Giáo dục là nhu cầu cần thiết để phát triển xã hội

Khái niệm giáo dục theo nghĩa rộng được hiểu là sự truyền thụ kinh nghiệm từ người này sang cho người khác, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Còn theo định nghĩa một cách khoa học thì giáo dục là một hiện tượng chỉ có ở trong xã hội con người, bản chất của giáo dục là sự truyền đạt, giáo dục con cái, tiếp thu và lĩnh hội những kiến thức, những kinh nghiệm lịch sử, xã hội của loài người.

Nhờ có giáo dục mà con người mới có thể duy trì, bảo tồn và phát triển những thành tựu của cha ông ta lúc ban đầu. Giáo dục được tiến hành một cách tư giác hoặc tự phát, nó có thể xuất phát từ trong gia đình hoặc xã hội, sau này nó được truyền dạy ở nhà trường khi nhận thấy cần phải có cá nhân hoặc tổ chức chuyên phụ trách về giáo dục. Và như vậy, bên cạnh giáo dục của gia đình, giáo dục của xã hội thì còn có giáo dục của cơ quan chuyên trách đó là nhà trường.

Tính chất của giáo dục

Trong bất kể chế độ, những giai đoạn lịch sử nào, giáo dục đều mang một mục đích đó chính là chăm sóc, dạy dỗ và truyền đạt những kinh nghiệm đã tích lũy được cho thế hệ tiếp theo, nuôi giữ và phát triển nó. Vì vậy giáo dục tồn tại và phát triển mãi cùng với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Giáo dục các cầu thủ bóng đá qua các buổi luyện tập
Giáo dục các cầu thủ bóng đá qua các buổi luyện tập

Giáo dục mang đậm tính nhân văn

Giáo dục mang giá trị nhân văn bởi vì nó đảm bào cho sự tồn tai và phát triển của loài người sống trên Trái Đất. Giáo dục phản ánh giá trị nhân văn là những đạo đức, phẩm chất tốt đẹp, những giá trị thẩm mỹ của nhân loại, những bản sắc văn hóa của từng vùng miền, rộng hơn nữa là cả một quốc gia.

Giáo dục luôn hướng con người đến những cái hay, những cái tốt đẹp nhất để qua đó con người phát triển và hoàn thiện bản thân.

Giáo dục mang tính chất xã hội- lịch sử

Trong suốt quá trình phát triển của loài người, giáo dục đã trải qua các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau, vì thế mỗi thời sẽ có một cách giáo dục khác nhau nhưng trên cơ sở nền giáo dục cũ, hội nhập những kiến thức giáo dục mới.

Trong quá trình phát triển giáo dục luôn diễn ra công cuộc cải cách, đổi mới nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của xã hội để đảm bảo cho xã hội ngày càng phát triển hơn. Những cải tiến, thay đổi, điểu chỉnh, cải cách giáo dục qua từng thời kỳ phát triển xã hội là một tất yếu khách quan.

Xem thêm: Những cầu thủ nằm trong top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha.

Tính giai cấp của giáo dục

Tính giai cấp của giáo dục là sự phản ánh sự có lợi của giai cấp đó trong các hoạt động giáo dục như:  Giáo dục là gì? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục cái gì? Giáo dục cho ai?…

Giáo dục phải nắm được giáo dục cho ai và giáo dục cái gì?
Giáo dục phải nắm được giáo dục cho ai và giáo dục cái gì?

Nếu như trong xã hội có giai cấp thì hoạt động giáo dục sẽ mang tính giai cấp. Giáo dục lúc này là một phương thức đấu tranh để chống lại giai cấp, các hoạt động giáo dục cũng như môi trường giáo dục là một trận địa đấu tranh giai cấp.

Trong xã hội có giai cấp thì giai cấp thống trị bao giờ cũng dành độc quyền về giáo dục và họ dùng giáo dục làm công cụ khống chế, hay làm những phương thức truyền bá tư tưởng xấu, họ dùng giáo dục để thống trị và bóc lột sức lao động của nhân dân, đem về những lợi ích cho giai cấp thống trị.

Thế nào là quản lý giáo dục? Cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài sau để có thể cập nhập những thông tin về quản lý giáo dục và ngành quản lý giáo duc nhé!

Nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nền giáo dục mang tính dân chủ, công bằng, mang đậm tính nhân đạo sâu sắc, hướng đến việc hình thành và phát triển nhân cách cho người học, mỗi thành viên trong xã hội. Nhà trường là tổ chức giáo dục theo hướng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu cùng với Đảng và nhà nước đào tạo nguồn nhân lực, những trí thức, nhân tài cho đất nước để cùng nhau xây dựng một Đất nước giàu mạnh!

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *