Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Trong thời đại hiện nay việc giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh việc Đại học, Cao đẳng là rất cần thiết, giúp cho sinh viên có những kiến thức về đường lối của Đảng và nhà nước trong công tác quản lý quốc phòng, an ninh. Ngoài ra còn giáo dục cho sinh viên tinh thần chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và làm tăng tinh thần yêu nước ở các em. Cùng www.bishamschool.net tìm hiểu cụ thể trong bài hôm nay.

Giáo dục quốc phòng là gì?

Giáo dục quốc phòng là môn học bao gồm kiến thức khoa học nhân văn, khoa học quân sự, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Các môn học chung, với tỷ lệ lý thuyết chiếm hơn 70% chương trình đào tạo. Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự quản lý nhà nước về  truyền thống đấu tranh chống lại cuộc xâm lược từ các nước đế quốc, và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Chương trình giáo dục quốc phòng Đại học, Cao Đẳng
Chương trình giáo dục quốc phòng Đại học, Cao Đẳng

;Giáo dục quốc phòng – an ninh góp phần xây dựng, đào tạo đội ngũ kỷ luật, hành vi khoa học ngay khi học sinh đang học ở nhà trường.

Dạy và học các môn học giáo dục quốc phòng – an ninh đang góp phần vào việc đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có đầy đủ phẩm chất và kỹ năng, sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong bất kì cương vị công tác nào.

Một điểm đáng lưu ý là do cầu lông rất nhẹ nên các bạn nên thi đấu ở trong nhà hoặc nơi kín gió và cần có bộ vợt đến từ các hãng vợt cầu lông tốt để tránh ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Các giải thi đấu cũng chỉ tổ chức trong nhà để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh

Ngày 24/12/2007, theo nghi quyết số 81/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo thì môn Giáo dục quốc phòng- an ninh trình độ Đại học, Cao đẳng được ban hành.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở phát triển  giáo dục các cấp học dưới, đảm bảo liên ngành và hợp lý;
Mỗi học phần là một kiến thức tương đối độc lập, thuận tiện cho sinh viên tích lũy trong quá trình học tập. Cấu trúc tài liệu giáo dục quốc phòng bao gồm ba phần chính:

  • Phần 1: Mục tiêu, thời gian, thời gian thực hiện.
  • Phần 2: Tóm tắt nội dung chương trình và các phần học
  • Phần 3: Tổ chức thực hiện chương trình; phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập.
Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường Đại học, Cao đẳng
Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ sở vật chất dạy học và đội ngũ giảng viên tâm huyết

Đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, Cao đẳng, các Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên được tổ chức trên cơ sở Nghị định của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh và Nghị định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Giảng viên  là các sĩ quan giỏi từ các quân khu, các học viện, nhà trường quân đội được luân phiên nhau thực hiện công tấc quản lý và trực tiếp giảng dạy cho sinh viên.

Chương trình đổi mới giáo dục đại học hiện đang còn nhiều bất cập, trường hợp chạy điểm và gian lận trong thi cử vẫn còn diễn ra khá nhiều.

Các trường Đại học và Cao Đẳng chưa có giảng viên sĩ quan biệt phái được biên chế giảng viên cơ hữu hoặc hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên các học viện, nhà trường quân đội. Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên do Chính phủ quy định, được phát triển trên phạm vi cả nước đang rất thu hút các sinh viên tham gia vào việc học tập trong môi trường văn hoá – quân sự.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện  và học tập của sinh viên, Nhà nước ta đã và đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị đầy đủ cho các Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

Vụ giáo dục quốc phòng ngày càng lớn mạnh
Vụ giáo dục quốc phòng ngày càng lớn mạnh

Việc tổ chức dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh phải bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quy định trong danh mục và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi học thực hành các kĩ năng quân sự phải có sân tập, bãi tập, thao trường.

Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là tài liệu giảng dạy và nghiên cứu chính thức của giảng viên, sinh viên. Các giảng viên cần phải chuẩn bị cho bài giảng giáo dục quốc phòng an ninh một cách tỉ mỉ và chu đáo.

Tìm hiểu thêm: Các văn bản về xã hội hóa giáo dục hiện đang chúng ta áp dụng và thực hành.

Trong quá trình giảng dạy phải đảm bảo sinh viên nắm được chắn chắn cả về kiến thức lãn thực hành. Ngoài ra, sinh viên phải từ trau dồi bản thân bằng cách tìm đọc thêm tài liệu tham khảo đã được giới thiệu trong giáo trình để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về niệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hiện đang rất được phổ cập, để trang bị cho sinh viên những kiến thức bổ ích. Sau khi học xong bộ môn tình yêu nước và tổ quốc của các em sẽ ngày một dâng trào để tiếp sức cho các em trên con đường tri thức tiếp theo của mình trong thời bình, còn nếu có chiến tranh các thế hệ sinh viên sẽ là những người đi đầu trong phong trào tiên phong này.

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *