Qua bậc Tiểu học là bậc THCS đây là những lứa tuổi có sự thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức khỏe và tâm sinh lý. Trong lứa tuổi này các em sẽ dễ bị ảnh hưởng, thay đổi những hành vi của mình. Chính vì vậy, chúng ta phải đưa ra những kế hoạch giáo dục về đạo đức và giáo dục về kỹ năng sống cho học sinh THCS kịp thời. Trong bài viết chia sẻ ngày hôm nay của mình, nhằm giúp cho bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo, các em học sinh hiểu thêm về việc giáo dục đạo đức và nâng cao những kỹ năng sống, chú tâm vào việc học tập, tránh xa những tệ nạn, xã hội, biết ơn về những công lao của cha mẹ, thầy cô để sống có hiếu và làm một người công dân tốt của xã hội. Tìm hiểu giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta “Việc giáo dục gồm có đức, trí, thể, mỹ”. Đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu trong việc giáo dục học sinh, sinh viên. Công tác về giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là việc làm vô cùng cần thiết, hình thành những đức tính cần có, suy nghĩ đúng đắn, những hành trang để bước vào cuộc sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Giáo dục đạo đức cho học sinh luôn là một trong những công việc nan giải và khó khăn đối với đội ngũ cán bộ giáo viên. Đạo đức của học sinh hiện nay có chiều hướng sa sút, có những bộ phận học sinh không nhỏ có những biểu hiện chống đối, thái độ kém, trong việc rèn luyện đạo đức. Đó là tình trạng báo động chung cho học sinh hiện nay. Một số những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc ảnh hưởng đạo đức của học sinh: - Gia đình: Sự buông lỏng giáo dục, không quản lý, hay cha mẹ ly hôn, sống không gương mẫu, hay cãi vã,… cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của con cái. - Nhà trường: Nhà trường, giáo viên chưa quan tâm sát sao đến học sinh, giá trị truyền thống về “ Tôn sư trọng đạo” bị nhìn nhận một cách méo mó, vật chất và thực dụng dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho học sinh và cả phục huynh. - Xã hội: Những ảnh hưởng từ môi trường xã hôi, suy thoái về đạo đức, lối sống thực dụng, hay những hành động phạm pháp của người lớn,.. tác động xấu trực tiếp đến học sinh. Nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Để giúp học sinh THCS nâng cao được đạo đức, rèn luyện lối sống văn hóa, kỹ năng sống trước hết nhà trường phải tiến hành biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS, chú trọng quan tâm đến các bộ môn đạo đức, giáo dục công dân, lựa chọn các nội dung phù hợp với tâm sinh lý của học sinh để giúp học sinh có thể nhận thức và phát triển những hành vi đạo đức của mình. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong các bộ môn giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường cùng phối hợp với gia đình và xã hội đưa các hoạt động mang tính chất giáo dục cao đến với học sinh. Để học sinh dễ dàng nhận biết những hành vi đạo đực chuẩn mực. Gia đình cũng phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường, xã hội, giáo dục con em mình, để tránh những ảnh hưởng, tư tưởng xấu đến chính con em của mình. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả và hợp lý cho việc giáo dục học sinh giúp cho các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS được tốt nhất. Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Kỹ năng sống là hành vi con người thể hiện khi ứng phó với những tình huống diễn ra ở trong cuộc sống, dựa trên những kinh nghiệm cả nhân và phẩm chất tâm lý.Việc giáo dục kỹ kỹ năng sống cho học sinh THCS là một quá trình dài cần sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường và cả xã hội. Việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phải thực hiện ngay từ lúc nhỏ qua những bài học về đạo đức, tình yêu quê hương, cha mẹ, gia đình, đất nước, những bài học thực tế. Vì vậy sau khi lớn lên các em sẽ tự hình thành được ý thức, những kỹ năng sống, việc xử lý trong mọi trường hợp. Trường học cần đưa giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS, tạo môi trường giáo dục văn hóa luôn gắn liên với đạo đức và phát huy được những giá trị về con người, gia đình, lòng yêu nước, văn hóa dân tộc là điều vô cùng cần thiết. Tổ chức những hội thi, hay những buổi tìm hiểu, các hoạt động về rèn luyện kỹ năng sống để các em có thể nhận biết xử lý tình huống một cách linh hoạt, đúng đắn, tránh được những sự dụ dỗ, lôi kéo. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhà trường không chỉ chú trọng vào việc giảng dạy văn hóa mà còn cần phải quan tâm đến việc giáo dục về đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, để tránh được những ảnh hưởng xấu, tác động xấu của xã hôi trong việc hình thành tư duy của học sinh. Chính vì vậy giáo dục về đạo đức và kỹ năng sống sẽ góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Kế hoạch giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Qua bậc Tiểu học là bậc THCS đây là những lứa tuổi có sự thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức khỏe và tâm sinh lý. Trong lứa tuổi này các em sẽ dễ bị ảnh hưởng, thay đổi những hành vi của mình. Chính vì vậy, chúng ta phải đưa ra những kế hoạch giáo dục về đạo đức và giáo dục về kỹ năng sống cho học sinh THCS kịp thời.

Trong bài viết chia sẻ ngày hôm nay của http://www.bishamschool.net/, nhằm giúp cho bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo, các em học sinh hiểu thêm về việc giáo dục đạo đức và nâng cao những kỹ năng sống, chú tâm vào việc học tập, tránh xa những tệ nạn, xã hội, biết ơn về những công lao của cha mẹ, thầy cô để sống có hiếu và làm một người công dân tốt của xã hội.

Tìm hiểu giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta “Việc giáo dục gồm có đức, trí, thể, mỹ”. Đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu trong việc giáo dục học sinh, sinh viên.

Công tác về giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là việc làm vô cùng cần thiết, hình thành những đức tính cần có, suy nghĩ đúng đắn, những hành trang để bước vào cuộc sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Hội thảo giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh THCS
Hội thảo giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh THCS

Giáo dục đạo đức cho học sinh luôn là một trong những công việc nan giải và khó khăn đối với đội ngũ cán bộ giáo viên. Đạo đức của học sinh hiện nay có chiều hướng sa sút, có những bộ phận học sinh không nhỏ có những biểu hiện chống đối, thái độ kém, trong việc rèn luyện đạo đức. Đó là tình trạng báo động chung cho học sinh hiện nay.

Tìm hiểu thêm về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

Một số những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc ảnh hưởng đạo đức của học sinh:

  • Gia đình: Sự buông lỏng giáo dục, không quản lý, hay cha mẹ ly hôn, sống không gương mẫu, hay cãi vã,… cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của con cái.
  • Nhà trường: Nhà trường, giáo viên chưa quan tâm sát sao đến học sinh, giá trị truyền thống về “ Tôn sư trọng đạo” bị nhìn nhận một cách méo mó, vật chất và thực dụng dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho học sinh và cả phục huynh.
  • Xã hội: Những ảnh hưởng từ môi trường xã hôi, suy thoái về đạo đức, lối sống thực dụng, hay những hành động phạm pháp của người lớn,.. tác động xấu trực tiếp đến học sinh.

Nâng cao đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Để giúp học sinh THCS nâng cao được đạo đức, rèn luyện lối sống văn hóa, kỹ năng sống trước hết nhà trường phải tiến hành biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS, chú trọng quan tâm đến các bộ môn đạo đức, giáo dục công dân, lựa chọn các nội dung phù hợp với tâm sinh lý của học sinh để giúp học sinh có thể nhận thức và phát triển những hành vi đạo đức của mình.

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong các bộ môn giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, kỹ năng sống cho học sinh.

Công tác giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
Công tác giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Nhà trường cùng phối hợp với gia đình và xã hội đưa các hoạt động mang tính chất giáo dục cao đến với học sinh. Để học sinh dễ dàng nhận biết những hành vi đạo đực chuẩn mực.

Gia đình cũng phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường, xã hội, giáo dục con em mình, để tránh những ảnh hưởng, tư tưởng xấu đến chính con em của mình. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả và hợp lý cho việc giáo dục học sinh giúp cho các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS được tốt nhất.

Tập cổ tay dẻo dai là rất cần thiết cho người chơi cầu lông. Một cổ tay dẻo dai giúp người chơi cầu lông phát ra những đường cầu có lực đi rất mạnh và hiểm hóc. Bên cạnh đó, có cách luyện cổ tay đánh cầu lông đúng quy tắc, sẽ khiến bạn linh hoạt hơn trong những đường cầu, phản xạ nhanh hơn, dễ giành chiến thắng.

Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kỹ năng sống là hành vi con người thể hiện khi ứng phó với những tình huống diễn ra ở trong cuộc sống, dựa trên những kinh nghiệm cả nhân và phẩm chất tâm lý.Việc giáo dục kỹ kỹ năng sống cho học sinh THCS là một quá trình dài cần sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường và cả xã hội.

Việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phải thực hiện ngay từ lúc nhỏ qua những bài học về đạo đức, tình yêu quê hương, cha mẹ, gia đình, đất nước, những bài học thực tế. Vì vậy sau khi lớn lên các em sẽ tự hình thành được ý thức, những kỹ năng sống, việc xử lý trong mọi trường hợp.

Tổ chức buổi rèn luyện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
Tổ chức buổi rèn luyện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Trường học cần đưa giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS, tạo môi trường giáo dục văn hóa luôn gắn liên với đạo đức và phát huy được những giá trị về con người, gia đình, lòng yêu nước, văn hóa dân tộc là điều vô cùng cần thiết. Tổ chức những hội thi, hay những buổi tìm hiểu, các hoạt động về rèn luyện kỹ năng sống để các em có thể nhận biết xử lý tình huống một cách linh hoạt, đúng đắn, tránh được những sự dụ dỗ, lôi kéo.

Thực trạng giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đang còn nhiều bất cập, những vụ chạy trường chạy điểm vẫn được diễn ra ngầm ở các trường, chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn những tình trạng này nhé!

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhà trường không chỉ chú trọng vào việc giảng dạy văn hóa mà còn cần phải quan tâm đến việc giáo dục về đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, để tránh được những ảnh hưởng xấu, tác động xấu của xã hôi trong việc hình thành tư duy của học sinh. Chính vì vậy giáo dục về đạo đức và kỹ năng sống sẽ góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *