Những đổi mới giáo dục Việt Nam trong quản lý và định hướng tổ chức

Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kinh tế tri thức ngày càng chiếm giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Tầm quan trọng của giáo dục được nâng cao, các định hướng đổi mới giáo dục được Đảng và Nhà nước ta cập nhập theo từng bước tiến của xã hội.

Việc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục, xong vẫn còn nhiều vấn đề cần được đổi mới. Cùng http://www.bishamschool.net tìm hiểu trong bài hôm nay.

Hiện trạng đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay

Hoạt động giáo dục và đào tạo của nước ta còn nhiều hạn chế và yếu kém cần được cập nhập. Chất lượng giáo dục còn thấp, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục thì lạc hậu, chậm đổi mới. Hệ thống quản lý giáo dục thiếu đồng bộ mất cân đối, chậm chạp với các biến động.

Đội ngũ cán bộ và giáo viên còn nhiều thiếu sót,năng lực và đạo đức của 1 bộ phận còn thấp. Từ những thực trạng đáng buồn nêu trên thì việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam đang là vấn đề vô cùng cấp thiết.

Đổi mới phương pháp giáo dục Việt Nam
Đổi mới phương pháp giáo dục Việt Nam

Các phương án khắc phục.

Các xu hướng giáo dục Việt Nam trong thời đại mới điển hình như:

  • Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động
  • Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông
  • Đổi mới giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực
  • Đổi mới thi cử, tiến tới tổ chức 1 kỳ thi chung
  • Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà giáo đầu ngành ở các cấp
  • Nâng cao chức năng xã hội của giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề
  • Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo và dạy nghề
  • Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin
  • Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Đó là những yếu tố cơ bản cần được nghiên cứu làm rõ cả về cơ sở khoa học và thực tiễn để làm nền tảng cho đổi mới  giáo dục Việt Nam.

Tại nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành. Nghị quyết đã đề ra 7 định hướng đổi mới giáo dục nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cũng theo đó chương trình đổi mới giáo dục 2015 với 9 nhiệm vụ đã được đi vào thực hiện và áp dụng cụ thể với từng cấp học nhằm khắc phục các hạn chế và yếu kém mà ngành giáo dục và đào tạo cũng như hệ thống quản lý còn mắc phải.

Sự cần thiết của đổi mới giáo dục tiểu học

Tiểu học là bậc học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bậc học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy, nếu đổi mới giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng, sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo.

Chương trình học của giáo dục tiểu học rất đa dạng phong phú do đó yêu cầu đối với những đổi mới giáo dục tiểu học cần độ chính xác nhất định để đảm bảo các em tiếp thu 1 cách nhanh chóng và dễ hiểu gây hứng thú với quá trình học tập. Các phương pháp giáo dục linh hoạt, tiên tiến được áp dụng vào bài giảng, kết hợp các hoạt động và học tập làm tăng khả năng nhận biết, ghi nhớ đối với học sinh.

Nếu là fan hâm mộ của bóng đá – môn thể thao vua thì bạn đã biết hậu vệ là gì hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng bishamschool tìm hiểu nhé!

Kết hợp phương pháp giảng dạy kèm các hoạt động
Kết hợp phương pháp giảng dạy kèm các hoạt động

Bên cạnh các chương trình đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay thì đổi mới quản lý giáo dục cũng là một vấn đề cần thiết. Vì một phần nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, yếu kém của ngành giáo dục là công tác quản lý, cách dùng người chưa phù hợp với năng lực từng người.

Từ đó chưa phát huy hết khả năng, năng lực dẫn đến việc đánh giá, khen thưởng sai sót. Giáo viên là người quyết định chất lượng giáo dục do đó công tác tuyển dụng cần xử lý chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng kể cả về mặt năng lực cũng như đạo đức.

Xem thêm: Những lần cải cách giáo dục ở Việt Nam được coi là thất bại

Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý được mở ra nâng cao chất lượng quản lý
Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý được mở ra nâng cao chất lượng quản lý

Vấn đề cần quan tâm của hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay trong việc đổi mới là cấp thiết, không riêng từng bộ phận mà phải xem xét một cách tổng thể các mặt một cách chi tiết. Hạn chế các mặt tiêu cực, yếu kém, phát huy tối đa năng lực của từng bộ phận. Nâng cao chất lượng giáo dục giúp nền tảng đất nước vững chắc, phát triển và hòa nhập với nền kinh tế quốc tế.

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *