Chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay có những điểm gì đáng chú ý

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức ở hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Đảng và nhà nước ta rất quan tâm và chú trọng đến những định hướng và chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

Vậy chính sách giáo dục là gì và những chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay. Tìm hiểu cùng bishamschool trong bài hôm nay!

Hoạt động giảng dậy truyền đạt kiến thức
Hoạt động giảng dậy truyền đạt kiến thức

Chính sách giáo dục là gì?

Nó được hiểu là những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng, phát triển các phẩm chất, năng lực cho mỗi người dân cả về tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, khoa học và nghề nghiệp. Phát triển giáo dục và đào tạo đang là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, thúc đẩy sự nghiệp công nghệ hóa hiện đại hóa đất nước.

Tìm hiểu thêm: Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 để nắm bắt những chiến lược phát triển giáo dục mới của Đảng và nhà nước ta.

Giáo dục theo nghĩa chung đó là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của một người hay nhóm người được truyền tải một cách tự nhiên sang một người hay một nhóm người thông qua  giảng dạy, đào tạo hay nghiên cứu. Từ đó mỗi cá nhân sẽ tích lũy những kiến thức đã đạt được cho bản thân.

Những điểm chính của chính sách mới về giáo dục

Chính sách giáo dục của Việt Nam hiện nay được đổi mới theo từng thời kỳ phát triển, dần hoàn thiện và bắt kịp với mọi thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng và mọi hoàn cảnh đều có cơ hội học tập, phát triển.

Những chính sách mới về giáo dục như đổi mới chương trình đào tạo, sách giáo khoa, giáo trình phổ thông, dạy nghề và đại học đang được tích cực thực hiện, góp phần làm chuyển biến giáo dục trên một số mặt theo hướng tích cực. Theo thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT quy định chế độ đào tạo vừa làm vừa học đại học -Nhiều chính sách mới về giáo dục như: liên kết đào tạo ĐH, học lực giỏi mới được dự tuyển đào tạo tiến sĩ, giáo viên dạy nghề được áp dụng như:

  • Bỏ thi tốt nghiệp với đại học hệ tại chức.
  • Liên kết đào tạo trình độ đại học được siết chặt hơn.
  • Học lực giỏi mới được dự tuyển đào tạo tiến sĩ.
  • Giáo viên dạy nghề trình độ CĐ phải có thời gian giảng dạy từ 1 năm.

Chuyên mục Game: Giải đáp những thắc mắc về bói bài bát quái mà bạn chưa biết. Cùng tìm hiểu ngay chi tiết ở bài viết này nhé.

Chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều thay đổi tiêu biểu là cải tiến sách giáo khoa
Chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều thay đổi tiêu biểu là cải tiến sách giáo khoa

Giáo dục và đào tạo đã giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong chương trình và chính sách giáo dục và đào tạo. phát huy tốt những ảnh hưởng tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, khuynh hướng thương mại trong giáo dục. Chính sách giáo dục và đào tạo là một trong những chính sách xã hội cơ bản trong hệ thống các chính sách kinh tế – xã hội của nhà nước. Nó cũng là công cụ quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Các giải pháp để nâng cao thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay cần tiến hành theo kế hoạch được tính toán một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo mang lại hiệu quả.

Chính sách giáo dục và đào tạo được thể hiện ở Hiến pháp năm 1992, Luật giáo dục ban hành năm 2005 và sửa đổi năm 2009. Trong đó: Phổ cập giáo dục các cấp; tăng cường đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên 3 mặt kiến thức, kỹ năng và phẩm chất người lao động; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ thuật; chú trọng đầu tư và hỗ trợ của nhà nước cho giáo dục; hiện thực hóa xã hội bằng việc khuyến khích tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp dịch vụ giáo dục và cơ sở vật chất giáo dục được chú trọng.

Đối tượng của chính sách giáo dục và chức năng của giáo dục là con người, là nền tảng vốn quý, cốt lõi với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Do vậy, chính sách giáo dục của Việt Nam khuyến khích mở rộng nhiều hình thức giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình trường, lớp bán công, dân lập, tư thục phù hợp với nhiều đối tượng và nhiều hoàn cảnh ở mỗi vùng miền khác nhau.

Giáo dục trẻ em là nền tảng của mọi sự phát triển
Giáo dục trẻ em là nền tảng của mọi sự phát triển

Đối với những người mới chơi cầu lông thì sẽ luôn cảm thấy các cách đánh cầu lông khá khó và ngược tay. Vì thế hãy cùng Bishamschool tổng hợp các bước đánh cầu lông cơ bản cho dù bạn là người mới chơi cầu lông.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục là hoạt động quan trọng, quyết định đến sự phát triển của nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những chính sách giáo dục của Việt Nam đang từng bước đi vào thực tiễn và đạt được những thành quả to lớn đối với sự nghiệp xây dựng nước nhà. Tuy nhiên vẫn cần có sự quan tâm hơn nữa để những chính sách giáo dục tiếp cận sâu hơn nữa vào người dân và đời sống.

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *